prosperty biuro nieruchomości

Czym jest umowa na wyłączność i jakie ma zalety dla klienta?

Umowa na wyłączność w sprzedaży nieruchomości to umowa zawierająca przekazanie nieruchomości agencji nieruchomości lub pośrednikowi, który udziela im wyłącznego prawa do reprezentowania właściciela w procesie sprzedaży nieruchomości.

Podstawowym celem umowy na wyłączność jest powierzenie agencji nieruchomości lub pośrednikowi wyłącznych uprawnień do prowadzenia sprzedaży danej nieruchomości. Oznacza to, że tylko ta agencja lub pośrednik będzie pełnić rolę przedstawiciela właściciela nieruchomości.

Przy zawieraniu umowy na wyłączność ważne jest zapoznanie się z umową i upewnienie się, że agencja nieruchomości lub pośrednik ma doświadczenie w sprzedaży nieruchomości. Właściciel nieruchomości powinien również mieć świadomość, że przez podpisanie umowy na wyłączność ogranicza swoje możliwości korzystania z usług innych agencji nieruchomości lub pośredników przez okres obowiązywania umowy.

Umowa na wyłączność powinna zawierać:

  • określenie stron umowy – dane klienta, dane pośrednika (opcjonalnie z numerem licencji)
  • przedmiot umowy – dane nieruchomości (właściciel, adres, metraż, itp.)
  • cel umowy – sprzedaż, wynajem
  • czas jej obowiązywania – najczęściej określony (zazwyczaj 6-12 miesięcy) lub nieokreślony
  • upoważnienie dla pośrednika do podejmowania czynności w imieniu zlecającego
  • zakres zobowiązania obu stron
  • kwestia wynagrodzenia pośrednika

Czy warto zdecydować się na umowę na wyłączność?

Podpisanie umowy na wyłączność z agentem nieruchomości może przynieść wiele korzyści dla klienta. Przede wszystkim, zapewnia to stałe doradztwo i jednego agenta do kontaktu, co ułatwia komunikację i pozwala na bardziej efektywne działania.

Kolejną zaletą jest zaangażowanie agenta w sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Dzięki temu, że agent ma wyłączność na daną nieruchomość, będzie on bardziej skupiony na jej promocji i osiągnięciu jak najlepszego rezultatu dla klienta.

Podpisanie umowy na wyłączność z agentem nieruchomości może również przynieść korzyści w zakresie marketingu. Agent będzie miał większe możliwości promocji danej nieruchomości, co pozwoli dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów.

Warto podkreślić, że podpisanie umowy na wyłączność nie oznacza braku wolności działania dla klienta. To on nadal decyduje o cenie i warunkach sprzedaży lub wynajmu swojej nieruchomości. Jednakże, mając jednego zaangażowanego agenta do pomocy, proces ten może być bardziej efektywny i przynosić lepsze rezultaty.

W Biurze Nieruchomości Prosperty służymy wiedzą i doświadczeniem, dlatego podpisanie takiej umowy na wyłączność z naszym agentem jest bezpieczne oraz efektywne.

Zobacz inne wpisy