prosperty biuro nieruchomości

Działka Wynajem

ŚLĄSKIE, cieszyński, Cieszyn


Działka Wynajem
Działka Wynajem
Działka Wynajem
Działka Wynajem
Działka Wynajem
Anna Wiercigroch
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

15000.00

Cena za m2: 8,68 PLN

Opis nieruchomości


Na wynajem działka w Cieszynie przy ul. Stawowej, naprzeciw marketu budowlanego.

Nr działki 45/17
Powierzchnia 1728m2
Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring.

Wg MPZP   - tereny zabudowy usługowej 12U

§ 7. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy nie spełniającej określonych wskaźników kształtowania zabudowy, wykluczając działania powodujące ich zwiększenie. Wykluczenie nie dotyczy rozbudowy o: balkony, rampy i podjazdy, klatki schodowe oraz windy.
§ 8. Dla całego obszaru objętego planem ustala się następujące zasady sytuowania reklam:
2. We wszystkich wyznaczonych w planie terenach ustala się zakaz lokalizowania reklam świetlnych oraz reklam umieszczanych na dachach
4. W zakresie lokalizowania reklam wolno stojących:
3) w terenach P/U, UC, U i OP na działce budowlanej dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących, przy czym: a) łączna powierzchnia reklamowa nie może przekroczyć 25 m2 , b) powierzchnia reklamowa każdej z reklamy nie może być mniejsza niż 5 m2 , c) odległości między reklamami nie mogą być mniejsze niż 20 m. 5. W zakresie instalowania reklam na obiektach budowlanych: 1) dopuszcza się instalowanie reklam na budynkach z zastrzeżeniem pkt 2); 2) ustala się zakaz umieszczania reklam na obiektach zabytkowych chronionych ustaleniami planu i obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

§ 21. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 1U – 27U, określa się:
1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrzeby usług, za wyjątkiem usług transportowych ;
2) możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
3) lokalizację budynków i budowli funkcjonalnie związanych z zabudową wymienioną w pkt 1) i 2);
4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : nie większy niż 50%;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż 25%;
6) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m, z zastrzeżeniem pkt 7);
7) dla budynków wymienionych w pkt 1) i 2) wysokość: nie większą niż 15 m, z zastrzeżeniem pkt 8);
8) w terenie 27 U dla budynków wymienionych w pkt 1) i 2) wysokość: nie większa niż 10 m za wyjątkiem budynku, o którym mowa w § 10;

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
Wynagrodzenie biura pokrywa tylko Właściciel nieruchomości.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 paragraf 1 K.C. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r

Szczegóły oferty


 • Numer oferty: PST-GW-3
 • Status: Aktualna
 • Rynek: Wtórny
 • Lokalizacja: ŚLĄSKIE, cieszyński, Cieszyn
 • Rodzaj budynku:
 • Piętro: /0
 • Pow. całkowita [m2]: 1728.00

Kalkulator kredytowy
Podsumowanie:

Zobacz inne nieruchomości na sprzedaż


Działka Sprzedaż

Działka Sprzedaż

Lokalizacja: ŚLĄSKIE, bielski, Czechowice-Dziedzice, Czechowice Górne

Numer oferty: PST-GS-60

 • Status: Aktualna
 • Rynek: wtórny
 • Rodzaj budynku:
 • Rok budowy: 0
 • Liczba pokoi: 0
 • Piętro: /0
 • Cena za m2: 65,33 PLN

Cena:699 000 PLN

Pow.: 10 700m2

Działka Sprzedaż

Działka Sprzedaż

Lokalizacja: ŚLĄSKIE, cieszyński, Strumień (gw), Drogomyśl

Numer oferty: PST-GS-61

 • Status: Aktualna
 • Rynek: wtórny
 • Rodzaj budynku:
 • Rok budowy: 0
 • Liczba pokoi: 0
 • Piętro: /0
 • Cena za m2: 84,91 PLN

Cena:76 500 PLN

Pow.: 901m2

Działka Sprzedaż

Działka Sprzedaż

Lokalizacja: ŚLĄSKIE, bielski, Jasienica, Międzyrzecze Dolne

Numer oferty: PST-GS-74

 • Status: Aktualna
 • Rynek: wtórny
 • Rodzaj budynku:
 • Rok budowy: 0
 • Liczba pokoi: 0
 • Piętro: /0
 • Cena za m2: 119,89 PLN

Cena:129 000 PLN

Pow.: 1 076m2