prosperty biuro nieruchomości

I. Administrator danych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Anna Wiercigroch i Adam Hasiak wspólnicy spółki cywilnej NIERUCHOMOŚCI PROSPERTY SPÓŁKA CYWILNA ANNA WIERCIGROCH, ADAM HASIAK, ul. Bestwińska 43, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372749532, biuro@prosperty.pl, telefon: 530 035 270, 883 423 120, w dalszej części zwani Administratorem.
Współadministratorzy ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, a to
w szczególności każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za:

2. Dane jakie są przez nas pobierane:

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

​​Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, formularza kontaktowego itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego lub otrzymywania informacji o nowych ofertach.

Dane zbierane automatycznie. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

3. Sposób wykorzystania Twoich danych:

Kontakty ze stroną internetową. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem
a naszą stroną internetową będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zapytanie.

Twoje dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera lub analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenie zbiorczych raportów bądź ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Takie zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkowników strony internetowej.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacją międzynarodowym, nie będą przekazywane do krajów trzecich.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Administratora na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

Administrator danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Administratora środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

W celu wykonywania uprawnień dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@prosperty.pl

5. Czas przetwarzania

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

6. Cookies

Strona https://prosperty.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon  i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Używanie cookies umożliwia Usługodawcy dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej stronę internetową. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze internetowej przez odwiedzające ją osoby. Osoby odwiedzające stronę posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co może ograniczyć jednak zakres funkcjonalności strony internetowej, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jej funkcjonowania.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane o każdym użytkowniku są zbierane automatycznie.

7. Zmiany naszej polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

8. Kontakt.

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: NIERUCHOMOŚCI PROSPERTY SPÓŁKA CYWILNA ANNA WIERCIGROCH, ADAM HASIAK, ul. Bestwińska 43, 43-300 Bielsko-Biała, bądź mailowo na adres: biuro@prosperty.pl